skip to Main Content

Vårt erbjudande

Topox är Ekonomikonsulten där företagsutveckling möter IT.

Vi är partnern som förenklar rutiner, skapar tid för affärer och förbättrar resultat.

FÖRETAGSUTVECKLING

Topox hjälper små och medelstora företag att uppnå hållbar affärsnytta vi premierar flexibilitet före standard. Vi hjälper till med nya inriktningar, strategier och beslutsunderlag, utformar effektiva arbetssätt och säkerställer att önskad förändring förverkligas.

LEDNINGSRÅD

Många företagare går idag miste om den utveckling som man kan få tillgång till genom att ha en supportande samtalspartner knuten till sitt företag. en extern resurs som kan tillföra kunskap i ägarledda bolag.

IT-LÖSNINGAR

IT-verktyg hjälper till att effektivt hantera kommunikationen med kunder, logistiken i företaget och e-handel med mera. När du startar eller driver ett mindre, medelstort eller stort företag är det viktigt att du har rätt verktyg såsom Ekonomi-, ERP-, CRM-, MPS-, Order- och/eller Inköpssystem.

GALENSKAP: Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat.


~ Albert Einstein

Företagscoach – Michael Johansson

I dag är jag rådgivare och driver det egna företaget Topox AB. Uppdragen handlar om affärs- och företagsutveckling, rådgivning och mentorskap. Jag jobbar också professionellt i ett flertal ledningsråd.

Jag är utbildad Civilekonom inom Entreprenörskap och Företagsutveckling. Jag har arbetat i näringslivet i drygt trettio år och haft tjänster som Produktionschef, Verkstadschef, Inköpschef, IT Chef och mentor för ledare på olika nivåer.

Vidare har verksamhetsutveckling och förändringsarbete varit en stor del av mitt arbete men också avveckling och förflyttning av verksamheter.

Min passion är stor för strategier och åtgärder som bidrar till synbar effektivitet i företaget.

Michael brukar ofta beskrivas av sin omgivning som bra strateg med analytisk förmåga och systematisk med bra driv.

Har du funderingar på vad vi kan göra tillsammans?

Kontakta oss gärna. Just do it.

Telefon 070 267 26 00

c/o Quality Hotel

Nabbensbergsvägen 2

462 40 Vänersborg

Back To Top